Про встановлення місцевих податків на 2020 рік

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
селищної ради
Тридцять перша сесія селищної ради сьомого скликання
від 20.06.2019 року

Про встановлення місцевих
податків на 2020 рік

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 266, 267, 284 та 293 Податкового кодексу України та врахувавши пропозиції постійної комісії селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Черняхівської селищної ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2;
3) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 3;
4) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 4.

2. Затвердити Положення про єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування (додаток 5).

3. Затвердити Положення про транспортний податок (додаток 6).

4. Зарахування місцевих податків до селищного бюджету здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

5. Відповідальність за правильність та своєчасність сплати місцевих податків та зборів покласти на платників та органи, які уповноважені справляти ці податки відповідно до чинного законодавства.

6. Виконавчому комітету селищної ради оприлюднити рішення в приміщенні та на веб-сайті Черняхівської селищної ради.

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

8. Визнати таким, що з 01 січня 2020 року втратило чинність рішення 25-ї сесії VIІ скликання від 26 червня 2018 року «Про встановлення місцевих податків на 2019 рік».

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова І.В. Бабицький
додаток 1 Ставки земельного податку

додаток 2 перелік пільг зі сплати земельного податку

додаток 3 Ставки податку на нерух майно відм від зем ділянки

додаток 4 пільг зі сплати податку на майно відм від зем ділянки

додаток 5 ПОЛОЖЕННЯ про єдиний податок

додаток 6 транспортний податок

Про селищний бюджет Черняхівської селищної ради на 2020 рік

Україна

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Тридцять пята сесія VII скликання
від 20.12.2019 року

Про селищний бюджет
Черняхівської селищної ради
на 2020 рік

(06322401000)
код бюджету

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Черняхівської селищної ради Давидюк Г.М., керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 17 грудня 2019 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
1) Доходи селищного бюджету у сумі 28 062 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 27 122 300 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 940 000 гривень, згідно з додатком 1 до рішення.
Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до селищного бюджету згідно з додатком 1.1;
2) Видатки селищного бюджету у сумі 28 062 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету –
22 122 300 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 5 940 000 гривень., згідно з додатком 3 до рішення.
3) Профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 5 000 000 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.
4) Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 5 000 000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.
5) Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 18 000 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, у тому числі інші субвенції із селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до рішення.
4. Надати право селищному голові, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах селищному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням селищною радою.
5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 420000 гривень згідно з додатком 6 до рішення.
7. Установити, що до джерел формування загального фонду селищного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України
9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.
10. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право Черняхівській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України при виконанні селищного бюджету обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Головному розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;
7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
14. Установити, що рішенням селищної ради можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішенні селищної ради.
15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання селищного бюджету:
– у разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між бюджетними програмами за рішенням виконавчого комітету селищної ради згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами).
16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
17. Додатки 1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.
18. Селищній раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття в газеті «Нове життя».
19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку.

Селищний голова І.В.Бабицький

Книга1 додаток 1 (1)

Книга1видатки (1)

П Р О Т О К О Л громадського слухання проекту містобудівної документації: «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області»

09 грудня 2019 року смт Черняхів

Місце проведення: актовий зал Районного будинку культури (Майдан Рад, 3 смт Черняхів).

Час: з 10.00 год.

Замовник: Черняхівська селищна рада.

Проектна організація: Комунальне підприємство «Парковка та реклама» Криворізької міської ради.

Організатор громадських слухань: виконавчий комітет Черняхівської селищної ради.

Присутні:
Бабицький І.В. – селищний голова;
Назарчук П.О. – заступник селищного голови;
Чечко В.В. – секретар виконкому селищної ради;
Давидюк Г.М. – головний бухгалтер селищної ради;
Фещук В.В. – депутат селищної ради;
Давиденко А.П. – депутат селищної ради;
Ратушна Л.О. – депутат селищної ради;
Петрова С.М. – депутат селищної ради;
Купчук С.М. – завідувач сектору містобудування та архітектури Черняхівської райдержадміністрації, головний архітектор району;
Троценко В.Р. – заступник голови Черняхівської районної ради;
Шлапак Г.М. – директор Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, депутат районної ради, член виконкому селищної ради;
Філіманков І.Г. – директор КП «Черняхів Добробут» селищної ради, член виконкому селищної ради;
Недоруба О.І. – начальник містобудівного відділу КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради;
Дорогой О.В. – головний архітектор проектів містобудівного відділу КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради;
Лукаш М.В. – провідний інженер містобудівного відділу КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради.
Інші учасники громадських слухань, представники територіальної громади смт Черняхів, всього – 103 особи (реєстр присутніх на 7 аркушах додається).

Вступне слово взяв селищний голова Бабицький І.В., який довів до присутніх зміст рішення 22-ї сесії селищної ради сьомого скликання від 07.02.2018 року «Про надання дозволу на розроблення генерального плану смт Черняхів та с. Новосілка Черняхівського району Житомирської області». Селищним головою було зазначено, що на виконання вказаного рішення було оголошено тендер на закупівлю послуг з розроблення містобудівної документації, за результатами тендеру найкращу пропозицію було отримано від КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради з якими і було укладено відповідний договір.
Доповідачем також було доведено до присутніх зміст технічного завдання на надання послуг з розроблення містобудівної документації та запропонував перейти до громадських слухань.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, сьогодні проводимо громадські слухання проекту містобудівної документації «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області».
На розгляд громадських слухань виносяться наступні питання порядку денного:

1. Про обрання головуючого та секретаря громадських слухань.
Інформує: Бабицький І.В. – селищний голова

2. Про розгляд Генерального плану смт Черняхів Житомирської області.
Інформує: Лукаш М.В. – провідний інженер містобудівного
відділу КП «Парковка та реклама» Криворізької
міської ради

Поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: «за» – одноголосно
Вирішили: порядок денний затвердити.

Запропоновано присутнім регламент роботи громадських слухань, а саме: по 1-му питанню порядку денного – до 5 хв.; по 2-му питанню порядку денного – до 15 хв.; виступаючим – до 3-х хв.
Поставлено на голосування питання затвердження даного регламенту роботи громадських слухань.
Голосували: «за» – одноголосно.
Вирішили: регламент роботи громадських слухань затвердити.

І. СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого та секретаря громадських слухань.

ВИСТУПИЛИ: Бабицький І.В. – селищний голова, який повідомив, що відповідно до п. 8 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації, який, зокрема, готує протокол громадських слухань, тому запропонував обрати головуючим громадських слухань селищного голову Бабицького І.В., а секретарем громадських слухань обрати секретаря виконкому селищної ради Чечка В.В.

Голосували: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Обрати селищного голову Бабицького І.В. головуючим громадських слухань та обрати секретаря виконкому селищної ради Чечка В.В. секретарем громадських слухань.

ІІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд Генерального плану смт Черняхів Житомирської області.

ВИСТУПИЛИ: Лукаш М.В. – провідний інженер містобудівного відділу КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради, яка довела до присутніх зміст проекту містобудівної документації «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області». Доповідачем було зазначено, що основним завданням розробки даного проекту є визначення основних напрямків розвитку населеного пункту, раціональне розміщення функціональних зон. На території селища не вистачає установ для повного забезпечення потреб населення, найперше, це не вистачає дошкільних навчальних закладів та фізкультурно-оздоровчих закладів. В межах проектованих кварталів житлової забудови також передбачається формування спортивного ядра з відкриттям басейну, спортивних майданчиків, стадіону. Передбачається визначення санітарно захисних зон, впорядкування промислового вузла. Передбачається закриття існуючих кладовищ, які знаходяться впритул до житлової забудови, за рахунок розширення існуючого кладовища с. Новосілка. Передбачається вивіз сортованих твердих побутових відходів на сміттєпереробний завод в м. Житомир. Генпланом визначена прибережно-захисна смуга р. Очеретянка, передбачена зона для відпочинку – пляж. На периферії запроектовані підприємства торгівлі для дотримання радіусу обслуговування населення, передбачено реконструкцію центральної площі смт Черняхова під сквер. Щодо транспортної інфраструктури доповідачем було зазначено, що автомобільна дорога М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю), яка перетинає селище, суперечить сучасним нормативам, шкідливо впливає на індивідуальні житлові будинки, розташовані поруч із дорогою, тому запроектовано об’їзну дорогу зі сходу смт Черняхова (показала на карті). Передбачено суттєвий розвиток інженерної інфраструктури, а саме стовідсоткова газифікація населеного пункту, влаштування локальних очисних споруд, централізоване водопостачання, передбачені станції очистки каналізаційних стоків. В промисловому вузлі визначені основні напрямки переробної промисловості, такі як обробка природного каменю, деревини, металообробка.

Бабицький І.В. – селищний голова, який повідомив про можливість надання доповідачу запитань із залу.

Коритко Ю.В. – голова громадської організації «Бойове братство ветеранів АТО Черняхівщини», який повідомив, що проводились громадські слухання щодо розміщення в центрі Черняхова пам’ятнику захисникам України, а доповідачем було зазначено, що в центрі буде тільки сквер.

Лукаш М.В., яка повідомила, що в центрі селища не буде тільки сквер, там передбачаються зони відпочинку, зони проведення громадських заходів, висадження зелених насаджень та зазначила, що проектом генплану не передбачається таких заходів з проектування пам’ятників, він передбачає розвиток населеного пункту в цілому, а не окремих його ділянок.

Бабицький І.В. – селищний голова, який зазначив, що встановлення пам’ятників, монументів буде передбачатись детальними планами території. Також селищним головою було піднято запитання щодо обробки природного каменю та проблеми з вивезенням пульпи по кущах, канавах та планування спеціального полігону для утилізації пульпи.

Лукаш М.В. відповіла, що можна передбачити для даного виду відходів частину діючого сміттєзвалища, а взагалі це потрібно передбачити в проекті стратегічної екологічної оцінки.

Артемчук Т.Л. – мати загиблого учасника АТО, запропонувала надати відповідь, коли і де буде поставлено нашим загиблим дітям пам’ятник? Повідомила що в інших населених пунктах Житомирщини є такі пам’ятники, а в смт Черняхів відсутні.

Бабицький І.В. – селищний голова відповів, що на дане питання вже було надано відповідь і генеральним планом такі питання не врегульовуються, а передбачаються детальними планами територій.

Лукаш М.В. повідомила, що без затвердження генерального плану населеного пункту, розробка проектів містобудівної документації нижчого рівня не передбачена.

Фещук В.В. – депутат селищної ради, запитав чи розширюються межі Черняхова і на скільки?

Лукаш М.В. відповіла, що територія селища збільшується за рахунок того, що в межі включено повністю територію газового господарства, вирівнюється межа з південної частини Черняхова та вирівняно межу між смт Черняхів та с. Новосілка.

Бабицький І.В. – селищний голова, який доповнив, що за межами населеного пункту знаходяться землі державної форми власності і після затвердження генерального плану можна буде звертатись до вищих органів державної влади щодо розширення меж смт Черняхів.

Ковальова Г.В. – жителька смт Черняхів, яка запитала щодо земельних ділянок між вулицями Коростенською та Сонячною поблизу автостанції, які перебувають у користуванні, чи буде змінюватись планування території і чи будуть дані землі передаватись під індивідуальну житлову забудову?

Бабицький І.В. – селищний голова, відповів, що дана територія в перспективі передбачається під громадську забудову.

Шлапак Г.М. – директор Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ст., депутат районної ради, член виконкому селищної ради, яка повідомила, що дошкільне населення зростає і не всі діти охоплені дошкільною освітою, чи передбачається проектом генерального плану території під будівництво нових дошкільних навчальних закладів?

Лукаш М.В. відповіла, що місця та будівництво нових трьох дошкільних навчальних закладів передбачається детальними планами території, затверджених селищною радою раніше та охоплює всі периферії населеного пункту.
Фещук В.В. – депутат селищної ради, який запитав про те, де розпочинається і де закінчується об’їзна дорога?

Бабицький І.В. – селищний голова, відповів, що об’їзна дорога розпочинається перед поворотом на с. Велика Горбаша, проходить за комбінатом хлібопродуктів та закінчується між смт Черняхів та поворотом на с. Андріївка.

Іванюха Т.В. – жителька смт Черняхів, яка запитала, чи передбачаються генеральним планом території для заняття спортом?

Лукаш М.В. відповіла, що проектом генерального плану передбачається формування спортивного ядра, будівництво спортивних майданчиків, стадіону.

Купчук С.М. – завідувач сектору містобудування та архітектури районної державної адміністрації, головний архітектор району, яка запитала, чи передбачено генеральним планом зони рекреації?

Лукаш М.В. відповіла, що проектом генерального плану передбачено зелену зону вздовж прибережно-захисної смуги р. Очеретянка, будівництво пляжу, реконструкція території дендропарку, реконструкція парку відпочинку ім. Т.Шевченка, передбачаються зелені насадження вздовж доріг.

Ратушна Л.О. – депутат селищної ради, запитала щодо можливості розміщення спортивно-оздоровчого комплексу на діючому стадіоні «Колос».

Лукаш М.В. відповіла, що проектом генплану передбачається розміщувати спортивні майданчики та місця для заняття спортом по периферії населеного пункту, щоб забезпечити радіуси обслуговування населення.

Шлапак Г.М. – директор Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ст., депутат районної ради, член виконкому селищної ради, яка запропонувала показати місця знаходження джерел водопостачання та систем очистки.

Лукаш М.В. відповіла, що джерела водопостачання та системи очистки розосередженні по селищу та показала на схемі місця їх розташування. Щодо централізованого водопостачання проектом генплану передбачено розміщувати локально свердловини, щоб не робити довгі мережі водопостачання.

Бабицький І.В. – селищний голова, який запропонував присутнім задавати ще запитання. Повідомив, що протокол громадських слухань буде оприлюднений шляхом його розміщення на веб-сайті селищної ради. Повідомив, що буде замовлено та розроблено стратегічно екологічну оцінку, після чого проект генерального плану буде розглядатись на засіданні містобудівної ради. Подякував присутнім за участь у проведенні громадських слухань та зачитав проект рішення громадських слухань.

Голосували: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Вважати громадські слухання проекту містобудівної документації «Генеральний план смт Черняхів Житомирської області» такими, що відбулися.

Головуючий І.В. Бабицький

Секретар В.В. Чечко

П Р О Т О К О Л громадського слухання проекту містобудівної документації: «Генеральний план с. Новосілка Черняхівського району Житомирської області»

09 грудня 2019 року смт Черняхів

Місце проведення: актовий зал Новосілківського сільського будинку культури (вул. Мирона Верещака, 3 с. Новосілка Черняхівського району).

Час: з 14.00 год.

Замовник: Черняхівська селищна рада.

Проектна організація: Комунальне підприємство «Парковка та реклама» Криворізької міської ради.

Організатор громадських слухань: виконавчий комітет Черняхівської селищної ради.

Присутні:
Бабицький І.В. – селищний голова;
Чечко В.В. – секретар виконкому селищної ради;
Давидюк Г.М. – головний бухгалтер селищної ради;
Біляченко П.А. – депутат селищної ради, голова постійної комісії селищної ради з питань землекористування, охорони навколишнього природного середовища;
Буднік А.І. – директор Новосілківського сільського будинку культури;
Недоруба О.І. – начальник містобудівного відділу КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради;
Дорогой О.В. – головний архітектор проектів містобудівного відділу КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради;
Лукаш М.В. – провідний інженер містобудівного відділу КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради.
Інші учасники громадських слухань, представники територіальної громади с. Новосілка, всього – 20 осіб (реєстр присутніх на 1-му аркуші додається).

Вступне слово взяв селищний голова Бабицький І.В., який довів до присутніх зміст рішення 22-ї сесії селищної ради сьомого скликання від 07.02.2018 року «Про надання дозволу на розроблення генерального плану смт Черняхів та с. Новосілка Черняхівського району Житомирської області». Селищним головою було зазначено, що на виконання вказаного рішення було оголошено тендер на закупівлю послуг з розроблення містобудівної документації, за результатами тендеру найкращу пропозицію було отримано від КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради з якими і було укладено відповідний договір.
Доповідачем також було доведено до присутніх зміст технічного завдання на надання послуг з розроблення містобудівної документації та запропонував перейти до громадських слухань.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, сьогодні проводимо громадські слухання проекту містобудівної документації «Генеральний план с. Новосілка Черняхівського району Житомирської області».
На розгляд громадських слухань виносяться наступні питання порядку денного:

1. Про обрання головуючого та секретаря громадських слухань.
Інформує: Бабицький І.В. – селищний голова

2. Про розгляд Генерального плану с. Новосілка Черняхівського району Житомирської області.
Інформує: Дорогой О.В. – головний архітектор проектів
містобудівного відділу КП «Парковка та реклама»
Криворізької міської ради

Поставлено на голосування питання про затвердження порядку денного.
Голосували: «за» – одноголосно
Вирішили: порядок денний затвердити.

Запропоновано присутнім регламент роботи громадських слухань, а саме: по 1-му питанню порядку денного – до 5 хв.; по 2-му питанню порядку денного – до 15 хв.; виступаючим – до 3-х хв.
Поставлено на голосування питання затвердження даного регламенту роботи громадських слухань.
Голосували: «за» – одноголосно.
Вирішили: регламент роботи громадських слухань затвердити.

І. СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого та секретаря громадських слухань.

ВИСТУПИЛИ: Бабицький І.В. – селищний голова, який повідомив, що відповідно до п. 8 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації, який, зокрема, готує протокол громадських слухань, тому запропонував обрати головуючим громадських слухань селищного голову Бабицького І.В., а секретарем громадських слухань обрати секретаря виконкому селищної ради Чечка В.В.
Голосували: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Обрати селищного голову Бабицького І.В. головуючим громадських слухань та обрати секретаря виконкому селищної ради Чечка В.В. секретарем громадських слухань.

ІІ. СЛУХАЛИ: Про розгляд Генерального плану с. Новосілка Черняхівського району Житомирської області.

ВИСТУПИЛИ: Дорогой О.В. – головний архітектор проектів містобудівного відділу КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради, який довів до присутніх зміст проекту містобудівної документації «Генеральний план с. Новосілка Черняхівського району Житомирської області». Доповідачем було зазначено, що основним завданням розробки даного проекту є визначення основних напрямків розвитку населеного пункту. Передбачено розвиток інженерної інфраструктури, а саме газифікація села, водопостачання, водовідведення. Зміни до меж населеного пункту не вносяться, вони розширюються за рахунок водонапірної башні, яку запроектовано розмістити в південно-західній стороні від села. Передбачається реконструкція діючого дитячого садочку під дошкільний навчальний заклад та початкові класи.

Бабицький І.В. – селищний голова, який повідомив про можливість надання доповідачу запитань із залу.

Остапенко М.В. – жителька с. Новосілка, яка попросила уточнити систему каналізації.

Дорогой О.В., який відповів, що така система каналізації, яка використовується наразі в селі, а саме скидання каналізаційних стоків у неізольовані вигреби, суперечить сучасним нормативам і призводить до забруднення ґрунтових вод і є неприпустимою, тому проектом містобудівної документації передбачено створення системи каналізації та встановлення установки типу «Біотал» для очистки стічних вод.

Кравчук О.М. – житель с. Новосілка, який запитав про те, чи передбачено проектом генерального плану ремонт доріг в с. Новосілка?

Дорогой О.В. відповів, що генеральним планом передбачено ремонт доріг комунальної власності на території населеного пункту.

Бабицький І.В. – селищний голова, який запропонував присутнім задавати ще запитання. Повідомив, що протокол громадських слухань буде оприлюднений шляхом його розміщення на веб-сайті селищної ради. Повідомив, що буде замовлено та розроблено стратегічно екологічну оцінку, після чого проект генерального плану буде розглядатись на засіданні містобудівної ради. Подякував присутнім за участь у проведенні громадських слухань та зачитав проект рішення громадських слухань.

Голосували: «за» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Вважати громадські слухання проекту містобудівної документації «Генеральний план с. Новосілка Черняхівського району Житомирської області» такими, що відбулися.

Головуючий І.В. Бабицький

Секретар В.В. Чечко

СПІЛЬНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ СМТ ЧЕРНЯХІВ

10 грудня працівниками Черняхівського районного сектору У ДСНС України у Житомирській області спільно з представниками Черняхівського відділення поліції, Черняхівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей, та молоді та Територіального центру соціального обслуговування Черняхівського району, було проведено відпрацювання населеного пункту смт Черняхів, щодо навчання населення правилам пожежної безпеки та попередження виникнення пожеж та загибелі людей на них.
Під час проведення заходу здійснено подвірні до обходи житлових будинків, звернено увагу власників на стан утримання приладів пічного опалення та електроприладів, акцентовано увагу батьків на причину виникнення пожеж через дитячі пустощі з вогнем. Особливу увагу рятувальники приділили неблагополучним та багатодітним сім’ям та одиноким громадянам похилого віку.
Під час бесід громадянам роз’яснено основні вимоги правил пожежної безпеки, доведено статистику із виникнення пожеж та основні причини пожеж, наведено приклади пожеж із летальними наслідками.
Крім того, під час проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи громадянам були роздані пам’ятки про міри пожежної безпеки.

Повідомив: фахівець (з оперативного реагування)
23 ДПРЧ (смт Черняхів)
старший лейтенант служби цивільного захисту Нікітін В.В.
IMG_20191210_102948

IMG_20191210_113844

IMG_20191210_115920

IMG_20191210_121552

Про скликання чергової 35-ї сесії Черняхівської селищної ради 7 скликання 20.12.2019 року

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
20.11.2019 року № 53

Про скликання чергової тридцять п’ятої
сесії селищної ради сьомого скликання

І. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати чергову тридцять п’яту сесію селищної ради VII скликання 20 грудня 2019 року о 14.00 годині в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд сесії наступні питання:

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
2. Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
3. Про селищний бюджет Черняхівської селищної ради на 2020 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
4. Про Програму соціально-економічного розвитку селища на 2020 рік.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
5. Про умови оплати праці селищного голови.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
6. Про умови оплати праці заступника селищного голови.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
7. Про затвердження штатного розпису Черняхівської селищної ради.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
8. Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб з урахуванням місця її розташування та функціонального призначення при передачі в оренду (суборенду) та житловий найм на території Черняхівської селищної ради у 2020 році.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
9. Про План роботи селищної ради на І півріччя 2019 року.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
10. Про затвердження Програми зайнятості населення Черняхівської селищної ради на 2020 рік.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
11. Про Програму надання соціальних послуг особам, які потребують постійної сторонньої допомоги на 2020 рік.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
12. Про Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на приміських автобусах загального користування на 2020 рік.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
13. Про Програму організації та фінансування суспільно-корисних робіт на території Черняхівської селищної ради на 2020 рік.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
14. Про Програму соціального захисту окремих категорій населення Черняхівської селищної ради на 2020 рік.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
15. Про затвердження Положення про надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва на території Черняхівської селищної ради.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
16. Земельні питання.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Супрунчук В.В.
17. Різне.

Селищний голова І.В. Бабицький

18 грудня 2019 року відбудеться чергове засідання виконавчого комітету селищної ради

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
20.11.2019 року № 52

Про скликання засідання
виконкому селищної ради

І. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати засідання виконавчого комітету селищної ради 18 грудня 2019 року о 14.00 год. в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд виконкому наступні питання:

1. Про проект бюджету селищної ради на 2020 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
2. Про проект Програми соціально-економічного розвитку селища на 2020 рік.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
3. Про встановлення розміру плати батьків за відвідування дитиною дошкільного навчального закладу.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
4. Про організацію громадських оплачуваних робіт в 2020 році.
Інформує заступник селищного голови Назарчук П.О.
5. Про перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі селищної ради.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
6. Про План роботи виконкому селищної ради на І квартал 2020 року.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
7. Про впорядкування та присвоєння номерних знаків.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
8. Про надання нецільової благодійної допомоги.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
9. Різне.

ІІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря виконкому селищної ради Чечка В.В.

Селищний голова І.В. Бабицький

УВАГА! ПОГІРШЕННЯ ПОГОДНІХ УМОВ

110484d6561590eb481cd551ab8d9948

У зв’язку з переміщенням на Україну активного атмосферного фронту, вдень 2 та протягом 3 грудня на території Житомирської області очікуються складні погодні умови:
Сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см, на дорогах ожеледиця, ( І рівень небезпечності, жовтий).
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, що становитиме 1(жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, роботи електричних мереж, комунального господарства, будівельних підприємств.

Повідомив: фахівець (з оперативного реагування)
23 ДПРЧ (смт Черняхів)
старший лейтенант служби цивільного захисту Нікітін В.В.

«Обережно! Тонкий лід! » – з року в рік ця фраза не втрачає своєї актуальності.

oberegno

Любителі зимової рибалки і безтурботні діти – ось ті, хто найчастіше стають жертвами підступного тонкого льоду. Слід пам`ятати, що найбільш небезпечна крига – перша і остання. У цей час значно підвищується загроза нещасних випадків на льоду, особливо серед дітей шкільного віку, адже крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не вітримує маси навіть маленької дитини. На території міста Сєвєродонецьк є два озера – Чисте і Паркове, де населення міста часто проводить вільний час.
З метою захисту свого життя та здоров’я необхідно знати та виконувати наступні правила перебування на льоду:
1. На водоймах безпечним вважається лід (при температурі повітря нижче 0):
– для одного пішохода – товщиною не менше 7 см;
– для групи людей – товщиною не менше 15 см;
– для масового катання на ковзанах – товщиною не менше 25 см.
2. Забороняється виходити на тонкий лід.
3. Міцність льоду перевіряють товстою палицею (жердиною), ударяючи нею (2-3 рази в одне і те саме місце) якнайдалі від себе. Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, потрібно припинити рух і повертатися назад своїми слідами (там міцність льоду вже перевірена).
4. Небезпечні місця на льоду, як правило, темніші за інших, небезпечний – каламутний, малопрозорий і білий лід.
5. При переході замерзлої водойми необхідно користуватися прокладеними стежками. Під час групового переходу льодом необхідно йти на відстані 5-6 м один від одного й уважно стежити за тим, хто іде попереду.
6. При пересуванні по льоду треба бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні і підозрілі місця (вмерзлі в лід кущі, траву та інше). Дуже небезпечно виходити на лід у нічний час.
7. Забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих.
8. Під час підльодного вилову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок, стрибати і бігати по льоду, скупчуватись у групи. Рибалки повинні пробивати ополонки одну від одної на відстані 4-5 м.
9. Кожен рибалка повинен мати з собою міцну мотузку 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці, а також тримати поруч з лункою дошку або велику гілку.
Ігри та вихід на незміцнілий лід можуть закінчитися непоправною трагедією! Батькам слід максимально посилити контроль за своїми дітьми, роз’яснити їм, що тонкий лід і холодна вода становлять смертельну небезпеку.
Черняхівський районний сектор У ДСНС України у Житомирській області звертає увагу населення на необхідність дотримуватися правил безпеки та заходів безпеки на водоймах. Звертаємо особливу увагу рибалок, любителів підлідного лову на небезпеку виходу на незміцнілий лід.

Повідомив: фахівець (з оперативного реагування)
23 ДПРЧ (смт Черняхів)
старший лейтенант служби цивільного захисту Нікітін В.В.

РЯТУВАЛЬНИКИ ПРОВЕЛИ АКЦІЮ «ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ!»

З метою підвищення рівня обізнаності населення у сфері безпеки життєдіяльності, попередження виникнення надзвичайних подій, роз’яснення правильних дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, а також популяризації професії рятувальника, формування активної життєвої позиції підростаючого покоління 21 листопада 2019 року на базі Черняхівської гімназії проводилась акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти!».
Під час проведення акції дітям було продемонстровано пожежно-рятувальну техніку, яка знаходиться на озброєнні пожежно-рятувального підрозділу смт Черняхів, та проведено повчальну бесіду де рятувальники розповіли дітям як не потрапити у біду.

Повідомив: фахівець (з оперативного реагування)
23 ДПРЧ (смт Черняхів)
старший лейтенант служби цивільного захисту Нікітін В.В.
IMG-3a78d43f8ec0edb30787c799c9e1af3c-V

IMG-5217c3ba0c97095ef214d30d6b62af77-V

IMG-5301f3b870cb96e7466309fbe91d431d-V

IMG-29541689ff84adda251bd352feaad056-V

IMG_20191121_153539

IMG-a9c09bd1fbeac4f72d1dcee05519ef06-V

IMG-b349f5915d1cb108b23aff2c06504bf1-V

IMG-bceb35469ffc1d0f65c1ee4b413eeaa9-V