ОГОЛОШЕННЯ! про планове відключення електроенергії у березні 2019 року

Черняхів РЕМ повідомляє про планове відключення електроенергії з 9.00 год. до 17.00 год.:
01.03.2019 рокук по вул. Соборності в смт Черняхів;
04, 06, 15, 20.03.2019 року по вул. Лесі Українки, Мельничній, Соборності в смт Черняхів;
07.03.2019 року по вулиці Індустріальній в смт Черняхів;
11.03.2019 року в с. Новосілка по вул. Чкалова;
11, 13.03.2019 року по вулиці Миру, Шкільній, Лесі Українки в смт Черняхів;
22.03.2019 року по вулиці П.Сагайдачного, Некрасова, Сонячна в смт Черняхів.

ОГОЛОШЕННЯ !!!

Відповідно до частини сьомої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відбудуться загальні збори уповноважених представників громадян за місцем проживання:
05.03.2019 року в смт Черняхів о 14.00 год. в приміщенні районного будинку культури (смт Черняхів, майдан Рад, 3)
06.03.2019 року в с. Новосілка о 14.00 год. в приміщенні сільського будинку культури (с. Новосілка, вул. Мирона Верещака, 3).
На порядок денний зборів виносяться наступні питання:
1) Звіт селищного голови Бабицького І.В. про свою роботу та про виконання Програми соціально-економічного розвитку селища на 2018 рік;
2) Звіт дільничного офіцера поліції Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу ГУНП в Житомирській області про дотримання законності і правопорядку на території селищної ради.

Про скликання чергової 29-ї сесії селищної ради VII скликання

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
23.01.2019 року № 4

Про скликання чергової двадцять дев’ятої
сесії селищної ради сьомого скликання

І. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати чергову двадцять дев’яту сесію селищної ради VII скликання 21 лютого 2019 року о 10.00 годині в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд сесії наступні питання:

1. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку селища на 2018 рік.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
2. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету на 2018 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.

4. Земельні питання.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Супрунчук В.В.

5. Різне.

Селищний голова І.В. Бабицький

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.
Виконавчий комітет Черняхівської селищної ради, 12301, Житомирська область, смт Черняхів, майдан Рад, 2.
Прізвище, посада та номер контактного телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.
Назарчук Петро Оксентійович – заступник селищного голови Черняхівської селищної ради, тел. роб. — (04134)4-13-76.
Критерії оцінки конкурсних пропозицій.
1. Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирних будинках та його прибудинкових територій, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі об’єкта конкурсу.
Максимальна кількість балів – 50 балів.
Оцінювання пропозицій здійснюється по всіх будинках, що входять до об’єкту конкурсу (55 багатоквартирних будинків).
Максимально можливу кількість балів отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги об’єкта конкурсу.
2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.
Максимальна кількість балів – 20 балів.
Оцінюється наявність вантажного та спеціалізованого транспорту (вантажні автомобілі, автовишки, трактори та ін.) і спеціалізованого обладнання (бульдозер, екскаватор та ін.), комп’ютерної техніки, іншого обладнання, адміністративних та виробничих приміщень, програмного забезпечення, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління, у повному обсязі, групою будинків, що входять до переліку на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції.
Учасник, що подав найкращу пропозицію отримує максимальний бал, кожна наступна пропозиція – на 1 бал нижче від попередньої.
3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців), що підтверджує спроможність надавати послуги з управління групою будинків, що входять до переліку на який учасник конкурсу подав відповідні конкурсні пропозиції.
Учасник, що подав найкращу пропозицію отримує максимальний бал, кожна наступна пропозиція – на 1 бал нижче від попередньої.
4.Фінансова спроможність учасника конкурсу.
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Оцінюються фінансові ресурси, необхідні для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління багатоквартирними будинками (заробітна плата, податки, тощо), у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця.
Конкурсною комісією розглядаються надані бухгалтерські та інші документи, що підтверджують наявність таких ресурсів.
Учасник, що подав найкращу пропозицію отримує максимальний бал, кожна наступна пропозиція – на 1 бал нижче від попередньої.
5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (з урахуванням досвіду надання послуг, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначених у п. 3 цієї конкурсної документації, тривалості та географії надання послуг учасником конкурсу та досвіду засновників).
Учасник, що подав найкращу пропозицію отримує максимальний бал, кожна наступна пропозиція – на 1 бал нижче від попередньої.
Максимальна сума балів дорівнює 100 балам.
Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу.
У разі, коли у конкурсі щодо об’єкта конкурсу взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.
У разі відмови переможця конкурсу від підписання договорів про надання послуги або не укладення договорів з його вини у встановлений термін, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс.
Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:
фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.
Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної документації для їх оцінювання:
– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;
– копію паспорту (стор. 1-2, стор. 3-6 за наявності записів) керівника та на особу (осіб), яку (яких) уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу, паспорт на момент розкриття пропозиції повинен бути дійсний;
– оригінал листа-згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, складається та підписується особисто підписантом договору та особою (особами), яку (яких) уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення конкурсу;
– засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;
– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);
– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності) або про сплату єдиного податку, або копія витягу з реєстру платників податків;
– оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду;
– оригінал довідки уповноваженого органу державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність статутного/складеного капіталу учасника конкурсу (за наявності);
– оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості (більше 1-го місяця) за кредитами, виданої не пізніше ніж за 30 днів до дати розкриття конкурсних пропозицій;
– засвідчена учасником конкурсу довідка про фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління багатоквартирними будинками (заробітна плата, податки, тощо), у розмірі 100% від місячного нарахування протягом 1 місяця;
– засвідчену учасником конкурсу довідку про відсутність заборгованості із заробітної плати;
– оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджують спроможність учасника виконувати роботи, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирними будинками, зазначеним у п. 3 конкурсної документації ;
– засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) на транспортні засоби учасника, довідки про проходження спеціалізованою технікою технічного огляду та копії договорів оренди, лізингу, позички або інші документи, що підтверджують право власності або користування учасником конкурсу на транспортні засоби;
– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про кількість працівників відповідної кваліфікації, стажу роботи у сфері житлово-комунального господарства, необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з доданням, завірених учасником конкурсу, копій відповідних договорів та інших підтверджуючих документів;
– розрахунки ціни на послугу з управління багатоквартирними будинками, що входить до об’єкта конкурсу;
– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про наявність та місце розташування адміністративних, виробничих приміщень учасника, матеріально-технічної бази, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу з написом “Згідно з оригіналом” та мати відбитки печатки (за наявності) учасника конкурсу та підписом керівника або уповноваженої особи.
Учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію по об’єкту конкурсу.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.
Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.
Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків», вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання) (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника конкурсу, маркування “Не відкривати до 10 год 00 хв. 05.03.2019 року”.
Відповідальність за технічні та інші помилки у документах, поданих на конкурс та підписаних неналежним чином, несе учасник конкурсу.
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії через особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу – Назарчука Петра Оксентійовича — заступника селищного голови чи надсилається поштою конкурсній комісії.
Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 12301, Житомирська область, смт Черняхів. Майдан Рад, 2
Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій: до 17.00 год. 04.03.2019
Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце: 12301, Житомирська область, смт Черняхів. Майдан Рад, 2, депутатська кімната селищної ради.
Дата: 05.03.2019.
Час: 10.00 год.
Способи і місце отримання конкурсної документації.
Місце отримання: Виконавчий комітет Черняхівської селищної ради, 12301, Житомирська область, смт Черняхів, майдан Рад, 2.
Спосіб отримання: особисто.
Конкурсна документація надається по заяві.

Про планові відключення світла в лютому 2019 року

Черняхів РЕМ повідомляє про планове відключення електроенергії з 9.00 год до 17.00 год., а саме:
01.02.2019 року – в с. Новосілка по вул. Центральній та Гагаріна;
04.02.2019 року – в с. Новосілка по вул. Славівській;
06.02.2019, 13.02.2019, 26.02.2019 року – в с. Новосілка повністю, в смт Черняхів по вул. Зарічна, І.Виговського, Польова, Ладигіна, Кутузова, Волошкова, пров. Південний, Декабристів, Ольжича;
27.02.2019 року – в смт Черняхів по вул. Мельнична, Окружна.

Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації під час проведення виборів Президента України 31.03.2019 року

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018 року смт. Черняхів № 113

Про відведення місць для розміщення
матеріалів передвиборної агітації
під час проведення чергових виборів
Президента України 31.03.2019 року

З метою сприяння проведенню передвиборної агітації на території селищної ради під час проведення чергових виборів Президента України та відповідно до частини четвертої статті 59 Закону України «Про вибори Президента України», виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Відвести місця для розміщення матеріалами передвиборної агітації в період підготовки до чергових виборів Президента України 31.03.2019 року:

1.1. В смт Черняхові:
– вул. Коростенська, 5 (дошка оголошень)
– вул. Юліана Мовчана (дошка оголошень на перехресті вулиць Юліана Мовчана та Коростенської)
– вул. Володимирська, 21 (дошка оголошень)
– вул. Володимирська, 124 (дошка оголошень)
1.2. в с. Новосілка
– вул. Мельнична, 46 (дошка оголошень поблизу ФАПу).

2. Відвести місця для розміщення наметів з матеріалами передвиборної агітації:
2.1. в смт. Черняхові:
– вул. Володимирська, 8 (поблизу магазину «Thrash»)
– Майдан Рад (поблизу районного будинку культури).
2.2. в с. Новосілка:
– вул. Мирона Верещака, 3 (поблизу сільського будинку культури).

3. Оприлюднити в районній газеті «Нове життя» та на веб-сайті селищної ради перелік місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації в період підготовки до чергових виборів Президента України 31.03.2019 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому селищної ради Чечка В.В.

Селищний голова І.В. Бабицький

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ЧЕРНЯХІВЩИНИ

Черняхівський районний сектор Управління ДСНС України в області вкрай стурбований ситуацією, що склалася з травмуванням та загибеллю людей на пожежах.
За статистикою, лише з початку року на території району виникло 57 пожеж, під час яких загинуло 4 людини Внаслідок пожеж пошкоджено 43 будівлі та 5 будівель знищено вогнем. Збитки нанесені пожежами становлять більше 1 млн грн. Під час гасіння пожеж врятовано: 37 житлових будинків, 32 господарчих будівель та домашнє майно господарів на суму більше 2 млн гривень.
Основні причини пожеж: несправність пічного опалення, коротке замикання електромережі та порушення правил експлуатації при використанні газового обладнання, дитячих пустощів з вогнем та внаслідок підпалу.
На вихідних сталося дві пожежі:
Так 09 грудня 2018 сталася пожежа приватному житловому будинку за адресою: с. Корчівка Черняхівського району. Внаслідок пожежі загинуло двоє жителів села Корчівка та знищено майно на суму близько 100 тис. грн. Ймовірна причина пожежі несправність пічного опалення.
Для того щоб уникнути лиха від пічного опалення необхідно дотримуватись наступних правил:

– не допускати перегріву печей, слідкувати, щоб не було в стінках печей і димоходів тріщин через які полум’я може потрапити на горючі матеріали;
– на підлозі перед дверцями топки необхідно прибити металевий лист розміром 50х70 см;
– в місцях проходу димаря через дерев’яні конструкції стелі має бути влаштована протипожежна розділка з цегли.
Забороняється використання для розпалу печей легкозаймистими рідинами, приставляти, або вішати на нагріті поверхні стінок печей, грубок ковдри, ліжка, сушити дрова, залишати прилади, що топляться без нагляду і дозволяти розпалювати їх дітям.
Громадяни! Будьте обережні з вогнем! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки при користуванні приладами опалення.
У випадку виникнення пожежі дзвоніть по телефону 101.

Головний інспектор Черняхівського районного сектора
Управління ДСНС України у Житомирській області
майор служби цивільного захисту О.С. Старшинов

Про скликання чергової 28 сесії селищної ради VII скликання 21.12.2018 року

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
19.11.2018 року № 66

Про скликання чергової двадцять восьмої
сесії селищної ради сьомого скликання

І. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати чергову двадцять восьму сесію селищної ради VII скликання 21 грудня 2018 року о 10.00 годині в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд сесії наступні питання:

1. Про Програму соціально-економічного розвитку селища на 2019 рік.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
2. Про селищний бюджет на 2019 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
3. Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
4. Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Черняхівської селищної ради на 2019-2020 роки.
Інформує заступник селищного голови Назарчук П.О.
5. Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства селища на 2019-2020 роки.
Інформує заступник селищного голови Назарчук П.О.
6. Про затвердження Програми зайнятості населення на 2019 рік.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
7. Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб з урахуванням місця її розташування та функціонального призначення при передачі в оренду (суборенду) та житловий найм на території Черняхівської селищної ради у 2019 році.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
8. Про План роботи селищної ради на І півріччя 2019 року.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
9. Про умови оплати праці селищного голови.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
10. Про умови оплати праці заступника селищного голови.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.

11. Про затвердження штатного розпису Черняхівської селищної ради
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
12. Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату селищної ради.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
13. Земельні питання.
Інформує голова постійної комісії селищної ради з питань
землекористування, охорони навколишнього
природного середовища Біляченко П.А.
14. Різне.

Селищний голова І.В. Бабицький

Про скликання засідання виконкому селищної ради 20.12.2018 року

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
21.11.2018 року № 65

Про скликання засідання
виконкому селищної ради

І. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати засідання виконавчого комітету селищної ради 20 грудня 2018 року о 14.00 год. в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд виконкому наступні питання:

1. Про проект бюджету селищної ради на 2019 рік.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
2. Про встановлення розміру плати батьків за відвідування дитиною дошкільного навчального закладу.
Інформує головний бухгалтер селищної ради Давидюк Г.М.
3. Про перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі селищної ради.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
4. Про організацію громадських оплачуваних робіт в 2019 році.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
5. Про визначення видів громадських робіт для засуджених та порушників у 2019 році.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
6. Про визначення видів оплачуваних суспільно-корисних робіт для порушників у 2019 році.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
7. Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
8. Про план роботи виконкому селищної ради на І квартал 2019 року.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
9. Про надання нецільової благодійної допомоги.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
10. Різне.

ІІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря виконкому селищної ради Чечка В.В.

Селищний голова І.В. Бабицький

Про скликання засідання виконкому 29.11.2018 року

УКРАЇНА

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови
02.11.2018 року № 60

Про скликання засідання
виконкому селищної ради

І. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» скликати засідання виконавчого комітету селищної ради 29 листопада 2018 року о 14.00 год. в приміщенні селищної ради.

ІІ. Винести на розгляд виконкому наступні питання:

1. Про проект Програми соціально-економічного розвитку селища на 2019 рік.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
2. Про розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету селищної ради.
Інформує секретар виконкому Чечко В.В.
3. Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Черняхівської селищної ради.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
4. Про створення комісії з обстеження зелених насаджень на території Черняхівської селищної ради.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
5. Про впорядкування та присвоєння номерних знаків.
Інформує спеціаліст ІІ категорії селищної ради Шлапак С.Г.
6. Про відзначення Міжнародного дня інвалідів.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
7. Про відзначення Міжнародного дня прав людини.
Інформує секретар виконкому селищної ради Чечко В.В.
8. Про надання нецільової благодійної допомоги.
Інформує селищний голова Бабицький І.В.
9. Різне.

ІІІ. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря виконкому селищної ради Чечка В.В.

Селищний голова І.В. Бабицький