Про селищний бюджет Черняхівської селищної ради на 2020 рік

Україна

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Тридцять пята сесія VII скликання
від 20.12.2019 року

Про селищний бюджет
Черняхівської селищної ради
на 2020 рік

(06322401000)
код бюджету

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Черняхівської селищної ради Давидюк Г.М., керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 17 грудня 2019 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
1) Доходи селищного бюджету у сумі 28 062 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 27 122 300 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 940 000 гривень, згідно з додатком 1 до рішення.
Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до селищного бюджету згідно з додатком 1.1;
2) Видатки селищного бюджету у сумі 28 062 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету –
22 122 300 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 5 940 000 гривень., згідно з додатком 3 до рішення.
3) Профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 5 000 000 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.
4) Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 5 000 000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.
5) Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 18 000 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, у тому числі інші субвенції із селищного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до рішення.
4. Надати право селищному голові, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах селищному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків селищного бюджету, з наступним затвердженням селищною радою.
5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 420000 гривень згідно з додатком 6 до рішення.
7. Установити, що до джерел формування загального фонду селищного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України
9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.
10. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право Черняхівській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України при виконанні селищного бюджету обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Головному розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;
7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
14. Установити, що рішенням селищної ради можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішенні селищної ради.
15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання селищного бюджету:
– у разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між бюджетними програмами за рішенням виконавчого комітету селищної ради згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами).
16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
17. Додатки 1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.
18. Селищній раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття в газеті «Нове життя».
19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку.

Селищний голова І.В.Бабицький

Книга1 додаток 1 (1)

Книга1видатки (1)

Коментарі заборонені

Коментарі закриті.