Про селищний бюджет Черняхівської селищної ради на 2021 рік

УКРАЇНА
ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІШЕННЯ
Друга сесія VІІІ скликання
від 24.12.2020 року
Про селищний бюджет
Черняхівської селищної ради
на 2021 рік
(06568000000)
код бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, гуманітарних питань, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, інвестицій та міжнародного співробітництва селищної ради від 22 грудня 2020 року, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

1) доходи селищного бюджету в сумі 158 191 459 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 157 021 459 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 1 170 000 гривень, згідно з додатком 1;
затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до селищного бюджету згідно з додатком 1.1;
2) видатки селищного бюджету в сумі 158 191 459 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 157 021 459 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 1 170 000 гривень, згідно з додатком 3;

3) оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету в розмірі 300 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
4) резервний фонд селищного бюджету в розмірі 300 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 730 780 гривень згідно з додатком 7.

5. Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету
на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97, 101 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік є:

1) у частині доходів – надходження, визначені пунктами 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 90, 91 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

9. Надати право селищній раді, в межах поточного бюджетного періоду, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) та з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Надати право селищній раді отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Головним розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання;
7) до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати, насамперед, на обов’язкові виплати із заробітної плати;
10) видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;
12. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється відповідно до порядку, що затверджені Черняхівською селищною радою.
13. Установити що кошти цільових субвенцій з обласного бюджету, які визначені у рішенні Житомирської обласної ради як видатки розвитку, можуть спрямовуватись у селищному бюджеті на видатки споживання.
14. Надати право місцевим фінансовим органам у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів субвенцій з обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
16. Додатки 1, 1.1, 3, 5, 7 до рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови селищної ради Ющенка А.П.

Голова селищної ради Н.М.Ревчук

1 додаток

2 додаток

3 додаток

4 додаток

5 додаток

Коментарі заборонені

Коментарі закриті.