Оголошено відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира.

ЧЕРНЯХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
селищної ради

Тридцять перша сесія селищної ради сьомого скликання
від 20.06.2019 року

Про організацію та проведення
відкритого архітектурного конкурсу
на кращу проектну пропозицію в’їзного
знаку «Черняхів»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 року № 2137 «Про затвердження порядку проведення архітектурних містобудівних конкурсів», наказу державного комітету України з будівництва та архітектури та Міністерства культури і мистецтв України від 30.11.2004 року № 231/806 «Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів», селищна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Оголосити відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира.
2. Затвердити Програму та Умови відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира згідно з додатками 1, 2.
3. Для розгляду проектних пропозицій в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира утворити журі конкурсу та затвердити у складі згідно з додатком 3.
4. Визначити організатором відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира виконавчий комітет Черняхівської селищної ради.
5. Постійній комісії селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку передбачити в селищному бюджеті на 2019 рік кошти у розмірі 10 000 грн. для забезпечення фінансування конкурсу.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова І.В. Бабицький

Додаток 1
до рішення 31 сесії селищної ради VII скликання
від 20.06.2019 року

ПРОГРАМА
відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира

1. Замовник конкурсу
1.1. Замовник відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира (надалі – конкурс) – Черняхівська селищна рада.
1.2. Організацію проведення конкурсу покладено на виконавчий комітет Черняхівської селищної ради.

2. Мета і завдання конкурсу
2.1. Мета конкурсу – виявлення кращої планувальної, пластичної і естетично-художньої концепції в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира.
2.2. Перед учасниками конкурсу ставиться завдання пошуку кращої концептуальної ідеї високомистецького архітектурно-пластичного вирішення в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира.
2.3. Для спорудження пам’ятника авторським колективам рекомендується запропонувати земельну ділянку в смузі відведення автомобільної дороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (ліворуч).
2.4. Учасникам конкурсу необхідно врахувати спів масштабність в’їзного знаку з існуючим благоустроєм прилеглої території.
2.5. Конкурсні пропозиції мають передбачати заходи щодо візуального сприйняття пам’ятника у нічний час.
2.6. Пам’ятник рекомендується виконувати з довговічних матеріалів (бронза, граніт, природні камені тощо). У виконання скульптурної композиції перевага надається граніту, природному каменю, як довговічному матеріалу.

3. Склад та вимоги до конкурсних матеріалів
3.1. Відкритий конкурс проводиться в один тур.
3.2. Для участі в конкурсі проектні пропозиції щодо створення пам’ятника необхідно подавати графічні матеріали на 4-х планшетах розмірами 297 х 420 мм (формат А-3). Обсяг пояснювальної записки – не більше 1-ї сторінки друкованого тексту (формат А-4).
3.4. Усі написи та друковані матеріали конкурсних проектів виконуються української мовою.
3.5. Спосіб графічної подачі матеріалів повинен відповідати можливостям чорно-білого або однотонного відтворення проектів.

Секретар виконавчого комітету
селищної ради В.В. Чечко
Додаток 2
до рішення 31 сесії селищної ради VII скликання
від 20.06.2019 року

УМОВИ
відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію в’їзного знаку «Черняхів» зі сторони м. Житомира

1. Приймання конкурсних проектів
1.1. Конкурс є відкритим і до участі у ньому запрошуються фахівці або авторські колективи фахівців – дипломованих професійних архітекторів та скульпторів, а також студенти архітектурних і художніх навчальних закладів.
1.2. Участь у конкурсі іноземних архітекторів та скульпторів, студентів закордонних архітектурних і художніх навчальних закладів, а також осіб без відповідної архітектурно-художньої освіти не забороняється.
1.3. Кількість конкурсних проектів від одного автора (авторського колективу) не обмежується.
1.4. Попередня реєстрація бажаючих взяти участь у конкурсі не проводиться.
1.5. Програма та Умови конкурсу оприлюднюються на офіційній веб-сторінці Черняхівської селищної ради.

2. Умови подачі конкурсних проектів
2.1. Проекти подаються на конкурс анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку на перших сторінках усіх матеріалів проекту. Інформація про авторів проекту, а також пропозиції щодо розподілу можливої премії між членами авторського колективу, завірені їх підписами, подаються у запечатаному конверті з девізом. На засіданні журі розкриваються девізні конверти та оголошуються прізвища авторів.
2.2. Перед розглядом конкурсних проектів журі виключає з їх складу матеріали, не обумовлені Програмою та Умовами конкурсу.
2.3. Журі не розглядає проекти:
– надіслані або подані після закінчення встановленого терміну;
– анонімність яких була свідомо порушена;
– таких, що не відповідають вимогам Програми та Умовам конкурсу.
Такі проекти можуть бути рішенням журі допущені до участі на виставці конкурсних проектів з позначкою «Поза конкурсом».
2.4. Терміни проведення конкурсу:
оголошення конкурсу – 15 липня 2019 року;
термін подачі конкурсних проектів для участі у конкурсі – до 16.00 год. 30 серпня 2019 року.
2.5. Конкурсні проекти в обсязі, зазначеному в Умовах конкурсу, мають бути подані за адресою: 12301, Майдан Рад, 2, смт Черняхів, Житомирська область.
2.6. Робота журі, оголошення результатів конкурсу – до 10 вересня 2019 року.
2.7. Проекти вважаються поданими у встановлені терміни, якщо їх надіслано на конкурс або подано особисто не пізніше цього ж терміну. У разі надсилання проекту поштою його автор повинен повідомити на ту ж адресу дату відправлення і номер поштової квитанції.

3. Порядок роботи журі конкурсу
3.1. Голова та секретар журі обираються членами журі на першому засіданні.
3.2. Журі приймає рішення шляхом голосування простою більшістю.
3.3. Засідання журі вважається правомочним, якщо в ньому взяло участь більше половини його складу.
3.4. Члени журі участі у конкурсі не беруть, не консультують учасників та утримуються від публічних заяв, що можуть вплинути на прийняття авторами проектних рішень.
3.5. Члени журі не мають права розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проектів і присудження місць.
3.6. Члени журі не можуть залучатися до участі у подальшій роботі над проектом-переможцем.

4. Відзначення переможців конкурсу
4.1. Для відзначення кращого проекту конкурсу встановлюється премія в розмірі 10000 грн.;
4.2. Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційній веб-сторінці Черняхівської селищної ради.
4.3. Переможець конкурсу отримає право на подальше проектування пам’ятника та на його виконання у матеріалі.
4.4. Якщо журі не визнало жодний проект таким, який може бути рекомендований для подальшої реалізації, замовник звільняється від зобов’язань перед переможцем конкурсу щодо замовлення на подальшу розробку проектно-кошторисної документації.
4.5. Проекти-переможці конкурсу переходять у власність Черняхівської селищної ради, а всі інші можуть бути забрані авторами упродовж 30 днів після оголошення підсумків конкурсу.
4.6. Проекти поштою не повертаються. Після закінчення зазначеного терміну не витребувані авторами конкурсні проекти знищуються відповідно до складеного акта.
5. Витрати конкурсу
5.1. Конкурс фінансується за рахунок коштів селищного бюджету.
5.2. Витрати конкурсу складає грошова нагорода (премія).
6. Контактна інформація
6.1. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Черняхівської селищної ради (майдан Рад, 2, смт Черняхів, Житомирська область, Україна, 12301).
6.2. З питань проведення конкурсу звертатись за адресою: 12301, майдан Рад, 2, смт Черняхів, Житомирська область.

Секретар виконавчого комітету
селищної ради В.В. Чечко
Додаток 3
до рішення 31 сесії селищної ради VII скликання
від 20.06.2019 року

СКЛАД ЖУРІ
для розгляду проектних пропозицій в’їзного знаку «Черняхів»
зі сторони м. Житомира

Бабицький Іван Васильович
– голова Черняхівської селищної ради;
Назарчук Петро Оксентійович
– заступник селищного голови;
Чечко Василь Вікторович – секретар виконавчого комітету селищної ради;

Давидюк Галина Марківна – головний бухгалтер селищної ради;

Баранов Микола Іванович – голова постійної комісії селищної ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку;

Біляченко Петро Анатолійович – голова постійної комісії селищної ради з питань землекористування, охорони навколишнього природного середовища;

Ратушна Людмила Олександрівна – голова постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку;

Ніколайчук Ірина Олексіївна – голова постійної комісії селищної ради з питань освіти та культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення;

Купчук Світлана Миколаївна – завідувач сектору містобудування та архітектури Черняхівської районної державної адміністрації, районний архітектор (за згодою);

Осадчук Олександр Миколайович
– депутат селищної ради;
Комендант Віктор Леонідович – депутат селищної ради;

Секретар виконавчого комітету
селищної ради В.В. Чечко

Коментарі заборонені

Коментарі закриті.